കിളി പോയി’ എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ സാംഗത്യം എന്താവും?

കിളി പോയി’ എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ സാംഗത്യം എന്താവും? എന്നുമുതലാവും ഈ പ്രയോഗം പ്രചാരത്തില്‍ വന്നുകാണുക. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയാ വക്കാബുലരിയില്‍ വലിയ ഉപയോഗമുള്ളൊരു വാക്കാണത്. സുഹൃത്ത്

Read more

മനശ്ശാസ്ത്ര സമീപനത്തിൽ നിന്നും പ്രൊപ്പഗണ്ട

കോവിഡ് കാലത്തെ സൈബർ പൊതുമണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനലേഖനത്തിനു വേണ്ടി സുഹൃത്തും മാധ്യമപഠന വിദ്യാർത്ഥിയുമായ Muhammed Swalih ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പുസ്തകത്തെ (മുഴുവൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല) ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ജാക്വസ് എല്ലുൾ

Read more

ബാലിയിലെ കോഴിപ്പോരിനെക്കുറിച്ച് ഗിയേര്‍ട്‌സിന്റെ വിശകലനം

നാളിതുവരെ വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളില്‍ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ളവ തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ പ്രയാസമാണെങ്കിലും ചുരുക്കം ചിലര്‍ വായിച്ചതും എന്നാല്‍ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുമായ ചില പുസ്തകങ്ങളാണ് പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഏഴ് ദിവസത്തെ പുസ്തക

Read more

The Patience Stone – Atiq Rahimi

The Patience Stone – Atiq Rahimiപേര്‍ഷ്യന്‍ മിത്തിലെ സന്‍ഗേ സബൂര്‍ എന്ന ഒരു ചിന്തോദ്ദീപകമായ കഥയുണ്ട്. ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നവരുടെ നൊമ്പരങ്ങളുടെ, വേദനകളുടെ, പീഡനങ്ങളുടെ മുഴുന്‍ തീക്ഷ്ണാനുഭവങ്ങളും

Read more